ميشهاز ديروز بعدازظهر نتم قطع شده،بعدم يه مشت بيشعور رو نشوندن پاي تلفن،مخابراتو ميگم،كه فقط بلدن بگن ده دقيقه مودمو خاموش كن درست ميشه، بيشتر از ده بار زنگ زدم هشت نفرشون همينو گفتن،اون دو نفرم گفتن تا ساعت ١٢ وصل ميشه.. بعد من با نت داغون خطم گوشه گوشه اتاق رو دنبال يه چسه سيگنال ميگردم .. هي وصل ميشه قطع ميشه عصبي م كرده.. حتي مطمئن نيستم الان اين پستمو بتونم ثبت كنم.. گه بزنن شرايط تخمي تخيلي اي الانمو.. حرفمو پس ميگيرم خرداد با روي خوش ميرم از اين جهنم دره..

 

منبع اصلی مطلب : باد ما را با خود خواهد برد ..
برچسب ها : ميشه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت :